Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najważniejsze ogłoszenia i aktualności

Zapraszenie do udziału w studiach podyplomowych „Zarządzanie ochroną osób i mienia"

Wydział Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie ochroną osób i mienia”, których ukończenie daje możliwość ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

W ramach realizacji programu studiów słuchacze:

- odbędą cykl praktycznych zajęć strzeleckich z wykorzystaniem broni palnej krótkiej, gładkolufowej i maszynowej;

- zdobędą  umiejętności udzielania pomocy przedlekarskiej;

-  poznają taktykę ochrony osób i mienia;

- nauczą się podstaw samoobrony i technik interwencyjnych z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego;

- poznają wybrane zagadnienia zarządzania, niezbędne na stanowiskach kierowniczych.

Ważne: Oprócz zdobycia dodatkowego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, słuchacze poprawią swoją sprawność fizyczną i zdobędą przydatne umiejętności obrony przed niebezpieczeństwem.

Studia rozpoczynają się 1 marca 2023 r.

Więcej informacji

 

Wszelkie zapytania proszę kierować:

- tel. 34 361 21 79 lub 34 361 49 18 wew. 148

- j.copik@ujd.edu.pl

28 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zapraszenie do udziału w studiach podyplomowych „Zarządzanie ochroną osób i mienia"

Projekt "Studenci – Studentom edycja 2022" - delegacja z Uniwersytetu Śląskiego z Opavy (Republika Czeska)

Na Wydziale Nauk Społecznych, od 14 do 16 listopada 2022 r. przebywała delegacja z  Uniwersytetu Śląskiego z Opavy (Republika Czeska). Pobyt gości był rewizytą i kontynuacją działań, których celem jest zacieśnianie i rozwijanie współpracy międzynarodowej pomiędzy naszymi Uczelniami. Podczas spotkania prof. Vlasta Cabanová oraz dr Petr Slováček wraz z pracownikami Katedry Psychologii omówili formę kontynuacji współpracy naukowej, która została przyjęta z aprobatą oraz z dużym zainteresowaniem przez osoby zaangażowane w przygotowanie rewizyty. Zbudowanie kooperacji pomiędzy naszymi ośrodkami uniwersyteckimi ożywiło relacje studenckie. Dzięki zaangażowaniu członków ze Studenckiego Koła Naukowego „Sympatycy Psychologii”, w rewizycie wzięła także udział grupa studentek: Jana Bajaniková, Vendula Vidličková, Tereza Tegzová, Martina Hábová, Denisa Holubová. Całość przedsięwzięcia naukowo – dydaktycznego była realizowana w ramach projektu "Studenci – Studentom edycja 2022".

  Zdjęcia

24 listopada 2022
Czytaj więcej o: Projekt "Studenci – Studentom edycja 2022" - delegacja z Uniwersytetu Śląskiego z Opavy (Republika Czeska)

Seminarium: „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A DEINSTYTUCJONALIZACJA”

Zapraszamy na Seminarium:  „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A DEINSTYTUCJONALIZACJA”
w dniu 15 listopada 2022 roku w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8;
sala 121 Audytorium Maximum, w godzinach 10.30-14.30.

Rozwój polityki społecznej sprawia, że działania na rzecz godnego życia obywateli stają się coraz powszechniejsze i docierają do obszarów życia publicznego dotąd pomijanych, a czasem wręcz dyskryminowanych. Szczególne miejsce w społeczeństwie należne jest grupom społecznym, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych uwarunkowań, mogą być narażone na jakikolwiek przejaw dyskryminacji. Należą do nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osoby starsze. Tym właśnie grupom społecznym, których dotyczy proces deinstytucjonalizacji usług społecznych poświęcone jest Seminarium: „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A DEINSTYTUCJONALIZACJA”.

Wykład wprowadzający: „Charakterystyka usług społecznych” wygłosi dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD. W panelu eksperckim: „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób z niepełnosprawnościami” udział wezmą: Justyna Pawlak dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dr Ryszard Majer, prof. UJD senator RP, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ilona Nawara-Malik zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dr Mariola Mirowska, prof. UJD Pełnomocnik Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Rafał Olszewski SSO Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sebastian Szymonik dyrektor generalny PFRON, Małgorzata Radziszewska pełnomocnik prezesa zarządu PFRON, Paweł Bilski prezes Fundacji Oczami Brata.

Seminarium towarzyszyć będą:

  • Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (oferta wsparcia UJD dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami)
  • Forum Senioralne (prezentacja wytworów organizacji senioralnych)
  • Dzień Pracownika Socjalnego

Organizatorem Seminarium jest Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD wraz z BON oraz Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire.

Program seminarium

9 listopada 2022
Czytaj więcej o: Seminarium: „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A DEINSTYTUCJONALIZACJA”

VI Forum "DLA RODZINY"

Informacje na temat IV Forum

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” Partnerstwo „DLA RODZINY” Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszają Nauczycieli Akademickich oraz Studentów na VI Forum „DLA RODZINY”, które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, przy ul. Śląskiej 11/13 dnia 21 listopada 2022, godz. 9.30-14.30 oraz dnia 22 listopada 2022, godz. 9.00-14.30.

DZIAŁANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH PROJEKTU UNIWERSYTET DLA POLSKICH I UKRAIŃSKICH RODZIN Z DZIEĆMI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Program forum

opr. dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko

9 listopada 2022
Czytaj więcej o: VI Forum "DLA RODZINY"

Informacja dla studentów i absolwentów

Wystartowała III edycja konkursu na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie o tematyce związanej z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich związanych z dziejami obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Przedsięwzięcie ma zachęcać do podejmowania tematów związanych z historią tych nurtów.

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do absolwentów takich kierunków jak historia, historia sztuki, politologia, teologia, filozofia czy socjologia. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w w okresie od 15 listopada 2021 do 15 listopada 2022 r.

Prace będą oceniane pod kątem innowacyjności tematu, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Prace można nadsyłać od 10 października do 30 listopada br. na wskazane adresy mailowe:

konkurs.mgr@idmn.pl – dla absolwentów studiów magisterskich
konkurs.dr@idmn.pl – dla autorów rozpraw doktorskich

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody finansowe, które mają umożliwić prowadzenie dalszych badań.

Więcej informacji i regulamin konkursu : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-na-najciekawsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-zwiazane-z-historia-ruchu-narodowego-i-katolicyzmu-spolecznego-w-polsce--iii-edycja

4 listopada 2022
Czytaj więcej o: Informacja dla studentów i absolwentów

Informacja dla studentów i absolwentów

Druga edycja konkursu „Korzenie i Skrzydła” na najlepszą pracę magisterską o tematyce kultury i dziedzictwa

Zachęcamy do udziału w konkursie „Korzenie i Skrzydła” na najlepszą pracę magisterską o tematyce kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. Celem inicjatywy jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych, a także zachęcanie do podejmowania prac badawczych w tym zakresie. Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Konkurs „Korzenie i Skrzydła” jest skierowany do osób, które obroniły prace magisterskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych lub nauk o sztuce, w tym stosujących w pracach dyplomowych metodologię folklorystyczną, etnologiczną i antropologiczno-kulturową. Tematyka prac powinna nawiązywać do szeroko rozumianego dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce.

W konkursie będą oceniane prace magisterskie obronione w latach 2018–2022 oraz te, które nie uzyskały nagród w pierwszej edycji konkursu w 2021 r. Prace należy przesyłać do 31 grudnia na adres: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/druga-edycja-konkursu-korzenie-i-skrzydla-na-najlepsza-prace-magisterska-o-tematyce-kultury-i-dziedzictwa

4 listopada 2022
Czytaj więcej o: Informacja dla studentów i absolwentów

Dr Anna Warzocha laureatką najlepszej pracy naukowej z pedagogiki wczesnoszkolnej

Laureatką pierwszej edycji Nagrody im. Profesora Ryszarda Więckowskiego WNoW UŁ została pani dr Anna Warzocha z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dłuigosza w Częstochowie za znakomitą, interdyscyplinarną rozprawę naukową pt. Wychowanie do lektury 2.0.  

Pani dr Anna Warzocha obroniła w 2019 roku rozprawę doktorską pt. Sposoby czytania lektury przez młodsze dzieci. Wychowanie do lektury.  Wydana w 2020 roku, a nagrodzona wczorajszą uchwałą przez Kapitułę monografia jest zapewne podoktorską publikacją.  Poszukującym książkę polecam artykuł tej autorki pt. Lektura szkolna w rozwoju kompetencji językowych i czytelniczych audiowizualnego dziecka wczesnoszkolnego, który poprzedził przedłożenie pracy doktorskiej na Wydziale Humanistycznym UJD w Częstochowie.  

 

Źródło: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2022/10/dr-anna-warzocha-laureatka-najlepszej.html 

3 listopada 2022
Czytaj więcej o: Dr Anna Warzocha laureatką najlepszej pracy naukowej z pedagogiki wczesnoszkolnej

Sympozjum naukowe „Wieczór z Psychologią #6”

Mamy przyjemność zapowiedzieć i zaprosić na kolejny „Wieczór z Psychologią #6” wydarzenie naukowe, który odbędzie się 10 listopada 2022 r. w formule on–line, za pomocą aplikacji ZOOM. Nadrzędnym tematem jesiennego sympozjum jest Badania i pomoc psychologiczna. Do udziału w sympozjum zaprosiliśmy znakomitych Gości z polskich ośrodków akademickich. Szczegółowy program spotkania, w załączeniu.

Poniżej link do rejestracji uczestników https://forms.gle/1ZQRphfnWEKbMC147 

 

Program sympozjum

Patronat honorowy nad Sympozjum Naukowym objęli:

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, 

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. 

 

Cykliczne sympozja naukowe poświęcone zagadnieniom psychologicznym organizuje od 2020 roku Katedra Psychologii we współpracy z Katedrą Badań nad Edukacją na Wydziale Nauk Społecznych. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń, prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych z zakresu psychologii. Do tej pory zorganizowano pięć sympozjów w ramach których, gościliśmy znakomitych naukowców zarówno z zagranicy jak i z polskich ośrodków akademickich. Podczas dotychczasowych spotkań była prezentowana problematyka dotycząca, m.in.: psychologii rodziny i wychowania, dysfunkcjonalności systemu rodzinnego, relacji braterskich i siostrzanych, relacji międzygeneracyjnych oraz psychologii kognitywnej, sztuki prestidigitatorskiej, psychologii klinicznej, psychologii rozwojowej, analizy transakcyjnej. 

Dwa sympozja, z dotychczas zrealizowanych, miały charakter międzynarodowy we współpracy z naukowcami z akademickich ośrodków Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Irlandii, Republiki Czeskiej. W przygotowanie niektórych sympozjów byli zaangażowani studenci UJD, m.in.: z psychologii, informatyki, psychoprofilaktyki, analityki i kreatywności społecznej, zrzeszonych w Studenckich Kołach Naukowych „Sympatycy Psychologii”, Koło Naukowe Myśli Analitycznej i Kreatywnej.

 Opracował dr Wojciech Napora

3 listopada 2022
Czytaj więcej o: Sympozjum naukowe „Wieczór z Psychologią #6”

Podsumowanie V Konferencji naukowej z cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku.

W dniach 25 – 26 października  2022 r. w Wydziale Nauk Społecznych  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, pod honorowym patronatem  JM Rektor Prof. dr  hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, odbyła się  dwudniowa V Konferencja naukowa z cyklu  Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Zorganizowana przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie    konferencja skupiła się   na ukazaniu wieloaspektowej roli Dyplomacji w systemie bezpieczeństwa państwa. Celem tegorocznej debaty naukowej  byłopodkreślenie  znaczenia  dyplomacji w działaniach na rzecz umacniania pozycji międzynarodowej Polski i rozszerzania jej stosunków  z państwami Europy i świata.

 

28 października 2022
Czytaj więcej o: Podsumowanie V Konferencji naukowej z cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku.

Konferencja Interdyscyplinarna: „Człowiek ponad podziałami: Zdrowie – Bezpieczeństwo – Edukacja i Kultura – Polityka społeczna”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego uprzejmie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej: „Człowiek ponad podziałami: Zdrowie – Bezpieczeństwo – Edukacja i Kultura – Polityka społeczna” pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, zorganizowanej w:

50. rocznicę powstania Uniwersytetu Humanistyczno-Pedagogicznego im. Jana Długosza w Częstochowie

800. rocznicę powstania miasta Częstochowy

100. rocznicę powstania Klubu Sportowego Raków Częstochowa

Stowarzyszenie «Daj Mi Czas»

Termin Konferencji: 28–29 października 2022

Miejsce Konferencji: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
ul. Waszyngtona 4/8, Aula: Auditorium Maximum

9.00–10.00Otwarcie Konferencji – Auditorium Maximum

Więcej informacji na stronie

Komitet Honorowy Konferencji

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska – JM Rektor UJD w Częstochowie

mgr inż. Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy

mgr inż.Zygmunt Rolat – Profesor Honorowy UJD w Częstochowie, Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy

mgr inż. Michał Świerczewski – Prezes X-KOM, RKS Raków Częstochowa

25 października 2022
Czytaj więcej o: Konferencja Interdyscyplinarna: „Człowiek ponad podziałami: Zdrowie – Bezpieczeństwo – Edukacja i Kultura – Polityka społeczna”